Som meddelt af Brøndby IF for kort tid siden, har fck valgt at udelukke alle Brøndby-fans fra kampen i Teliaparken d. 19/2.

Som led i den billetkrig fck fører mod vores klub, har man nu valgt at tage det ultimative skridt og nedbragt antallet af billetter i udebaneafsnittet til et stort rundt 0. Brøndby Support og Alpha har løbende været i dialog med vores egen klub – og derigennem fck – for at finde en løsning på konflikten, så tribunerne atter kan blive fyldt af stemning fra begge sider, og vi var meget fortrøstningsfulde over at vi kunne finde en løsning inden Brøndby IF startede på billetsalget på mandag. Det har dog stået mere og mere klart igennem hele forløbet at fck ikke er interesseret i at finde en løsning. Tværtimod. Dette har de nu bekræftet.

Problematikken

Brøndby Support og Alpha har i fællesskab drøftet muligheden for at boykotte kampen i protest mod den voldsomme billetreducering vi oplever. Brøndby har derfor i længere tid været i dialog med fck om en ændring af afsnittet, men alle forslag om mulige forbedringer og sikkerhedsforbedringer er kategorisk blevet afvist. Men uanset hvilke forslag der er blevet præsenteret, så fastholder fck, at man kun vil afgive et samlet udeafsnit på 1.400 billetter fordelt på en aflang stribe af D-tribunen – vel og mærke uden at bruge de resterende 2.000 pladser til andet formål. Reduceringen kan ikke betegnes som andet end chikane ovenpå ombygningen af udebaneafsnittet i Brøndby, som fandt sted tilbage i 2015.

Vi har ingen grund til at tro, at de 1.400 billetter fck har tilbudt os på en aflang tribune ikke er en permanent løsning. Vi har derfor ingen grund til at tro at en accept af disse forhold vil betyde en forbedring i fremtiden. Vi har selvfølgelig haft lange drøftelser internt om, hvornår de tilbudte forhold er slemme nok til at vælge at boykotte en kamp. Denne vurdering vil der utvivlsomt være mange meninger om. Vi overvejede derfor en boykot, men intet var besluttet.

Vi overvejede en boykot, fordi for os er grænsen overskredet, når vi bliver skåret kraftigt i antal billetter og bliver tilbudt fysiske begrænsninger, som hæmmer den vokale og visuelle opbakning – uden en holdbar begrundelse. Det er ikke noget, vi ønsker at støtte op omkring.

Fck tager derby som gidsel               

Hos fck begrunder man det nedsatte billetantal i Teliaparken med en sikkerhedsrisiko på baggrund af episoden ved pokalsemifinalen i april. Samtidig har fck dog flere gange slået fast, at hvis deres fans får tildelt hele nordtribunen på Brøndby Stadion, så vil Brøndby-fans til gengæld få tildelt D-tribunen i Teliaparken; dvs. 3.400 pladser. Vi tillader os at undre os, hvordan fck kan mene, at et ellers ”uløseligt” sikkerhedsproblem i Teliaparken kan løses ved at øge billetantallet i Brøndby. Det er tankevækkende, at det tilsyneladende kun er muligt at iværksætte sikkerhedsinitiativer i Teliaparken under betingelse af at få tildelt flere billetter på Brøndby Stadion.

Dette understreger, at den nuværende reduktion i billetantallet intet har med sikkerhedshensyn at gøre. Fck har taget det københavnske derby som gidsel i et forsøg på at få medier, rettighedshavere, Divisionsforeningen og andre aktører i dansk fodbold til at presse de gæstende fans til stiltiende at acceptere unødvendigt dårlige vilkår. Ved at forringe forholdene mest muligt for Brøndby-fans, forsøger fck at påtvinge en permanent accept at en fuldstændig uholdbar løsning. Det er uforståeligt, at fck på den måde tager de gæstende fans som gidsler i en tid, hvor alle skriger på flere tilskuere på stadion.

Den gamle billetaftale – den uholdbare løsning

Det virker til stadighed som om, at fck nægter at forholde sig til de realiteter, Brøndby IF arbejder under. Under den gamle billetaftale blev omkring 6.350 sæder på Brøndby Stadion allokeret til udeholdet eller såkaldte ’buffer-zoner’ på Brøndby Stadion. Dette svarer til en andel på 23% af stadionets samlede kapacitet. Samtidig tilbød fck 3.400 pladser i Teliaparken – svarende til en andel på 9,4%.

Hørte man i disse tider Brøndby-fans brokke sig over den ulige fordeling af billetter? Nej! For der fandtes en klar forståelse for, at det ville være en logistisk umulighed at skabe et udeafsnit på 8.280 pladser (svarende til 23%) i Teliaparken uden at fck skulle gå på kompromis med egne forpligtigelser overfor sæsonkortholdere og sponsorer samt opretholdelsen af sikkerhedshensyn.

Det gamle system betød dog, at der i gennemsnit stod 4.471 sæder tomme til derbys i Brøndby – på trods af de resterende tribuner blev meldt udsolgt længe før kampene. At lade over 4.000 sæder stå tomme, mens egne afsnit er fyldt til bristepunktet, er ikke en holdbar løsning for hverken klub, fans, neutrale tilskuere eller tv-selskaber. Med andre ord var det en uholdbar situation for alle parter med undtagelse af fck.

Det videre forløb

Situationen er nu igen gået i hårdknude, da fck nægter at indgå i en dialog om de løsningsforslag, som de er blevet forelagt. Vi har hele tiden været klar på at indgå i en dialog om en løsning på konflikten, men der er ingen i fck, som ønsker at indgå i en dialog, der kan fremtidssikre derbyet i Teliaparken. Vi forstår, at Hørsholt har travlt med at tække egne fans, men vi mener, at det er i begge fangruppers interesse at have et derby i Teliaparken, hvor begge klubbers fans kan yde maksimal støtte og opbakning – ligesom fck kan, når de besøger Brøndby Stadion.

Et eventuelt boykot er nu ikke længere relevant, da alle nu er udelukket for kampen. Men vi vil gerne understrege at hvis fck ikke indgår i dialog med Divisionsforeningen og Brøndby IF om de tilbudte forhold i Teliaparken, bliver det yderst tvivlsomt om vi vil være til stede.

Vi håber, at fremtiden igen kan byde på et fyldt Derby i Teliaparken, hvor Brøndby-fans kan yde vores støtte, men indtil der er dialog og en løsning, så har fck valgt at dette Derby desværre være uden Brøndby-fans.

Med håbet om en derbysejr, som vi sammen kan fejre i Brøndby ved spillernes tilbagekomst,

Brøndby Support og Alpha

Link til Brøndby IFs udmelding: http://brondby.com/nyhed/2017/02/08/broendby-if-faar-ikke-udebanesnit-i-telia-parken