Hos de aktive fangrupper i Brøndby er det ingen hemmelighed, at vi er pro pyroteknik og direkte bruger det som et aktivt instrument til at forbedre det stemningsmæssige aspekt omkring Brøndby IFs kampe. På trods af det vil vi gerne med denne spalteplads gøre det klart, at vi samtidigt er fortalere for en forsvarlig brug af pyroteknik, der skal bruges når det giver mening.

I årtier har Brøndbys aktive fans brugt pyroteknik i forbindelse med Brøndby IFs kampe. Enten som et middel til at løfte stemningen under en kamp ved store, flotte og organiserede pyro-shows, ved en sangs lydtop, ved en scoring, eller som middel til at aktionere mod fan-restriktioner, meningsløse forbud eller fan-uvenlige spilletidspunkter.

I den seneste tid mener vi dog, at disse tendenser har haft et mindre skred, hvorfor vi med denne udmelding appellerer til større omtanke. Udover denne appel til den almene Brøndbyfan vil vi også internt have større fokus på omtanken og udvise større disciplin og selvjustits i den kommende periode.

Vores appel til omtanke ligger primært forankret i to områder:

1) Brug pyroteknik af ordentlig kvalitet! I den seneste tid har der været en tendens til at gøre brug af pyroteknik af dårlig kvalitet. Udover det faktum at det sprutter og er direkte til fare for medfans, så fungerer pyroteknik af dårlig kvalitet heraf også som en stemningsdræber frem for en stemningsløfter, fordi man som medfan har mere travlt med at se sig over skuldrene i stedet for at synge højt for Brøndby IF. Hos de aktive fangrupper appellerer vi til at man gør brug af de såkaldte havneblus, som dels har et metal-håndtag som gør, at man kan holde det sikkert i hånden, men som derudover også har en lige rød stikflamme, og netop ikke sprutter utilregneligt.

For at eksemplificere taler vi om denne type havneblus: http://www.ultrasshop.com/index.php?a=sklep&p=167

2) Vælg dine kampe, og brug pyroteknik når det giver mening! De aktive fangrupper vil aldrig diktere hvor ofte man som Brøndbyfan gør brug af pyroteknik – det eneste vi dikterer er at kast med pyroteknik ikke er i orden og bliver behandlet mod den pågældende med konsekvenser.  Vi kommer alle for at se fodbold, hvorfor det altoverskyggende mål er at pyroteknik ikke har direkte indflydelse på kampen, hvad angår kast med pyroteknik eller røgudvikling.  Vi appellerer imidlertid til at man bruger pyroteknik når det giver mening – enten ved koordinerede aktioner, hvor man vil belyse en sag som gavner Brøndbys fanscene – ellers spontant ved en scoring, sejr, eller en lydtop under en sang. I flere af forårets kampe er der blevet brugt pyroteknik på dårligt timede tidspunkter, hvilket har været med til at direkte dræbe stemningen for en kort stund i kernen af tribunen.

Hos de aktive fangrupper hylder vi, at pyroteknik – ikke kun hos os – men også hos den almene Brøndbyfan er blevet så legitimt, at man gør brug af det, når man mener at det giver mening. Har vi samtidig ovenstående to fokusområder med øget omtanke i hovedet i den næste tid, så står vi for fremtiden rigtig stærkt.

Vi ses til hjemmekampen mod Esbjerg, søndag 6. april!

Alpha, Deling 43 og Fri Sport