Gennem de sidste 7 år har Alpha i stigende grad været en sparringspartner samt siddet i direkte dialog med klubben. Dette kommer af Alphas rolle som organiserende og samlende enhed på tribunen. På disse møder har vi aldrig repræsenteret andre end os selv og vores nærmeste støtter, men vi har ofte fungeret som bindeled mellem klubben og fanscenen. Siden 2013 har dialogen ofte foregået via den ansatte fankoordinator, eller direkte mellem repræsentanter fra klubben og fansene på Fanrådsmøder.

I denne tid er der aldrig blevet stillet større krav til os fans om at tage ansvar og være imødekommende, men paradoksalt nok har vi heller aldrig været værdsat så lidt som nu. Som styrende, organiseret fangruppe har vi taget et ansvar overfor alle i klubben om at bidrage til, at nedbringe episoder, som er potentielt skadende – et sted vi på utallige punkter er kommet klubben i møde. De aktive fangrupper har opfordret til at stoppe – og har næsten direkte udryddet – kast af pyroteknik, vold på tribunen, hærværk, kanonslag og kast af genstande. Dette kan også ses direkte ved en markant nedtrapning af brugen af pyroteknik i denne sæson. Marcher til derby forgår nu om dage i ro og mag og i tæt samarbejde med politiet, til alles glæde. Uroligheder og hærværk er nærmest ikke-eksisterende til Brøndby IFs kampe. Vi har indgået et fælles samarbejde med Politiet og Brøndby Kommune, samt udgivet flere offentlige dokumenter som foreslår konkrete sikkerhedsinitiativer samt utallige interne forslag i samme retning.

Som organiserede fans har vi ikke krav på noget fra Brøndby IF. Vi har ikke krav på særbehandling, ekstra privilegier eller andre tiltag rettet specifikt mod vores del af det samlede fanmiljø. På trods af dette føler vi ikke, at det er uretfærdigt at forvente at det massive frivillige arbejde beskrevet ovenfor, bliver mødt med en vilje til at samarbejde for at løfte klubben i fællesskab. En vilje til at strække sig dét ekstra for de fans, som kæmper dagligt for, at leve op til det ansvar, vi har taget overfor hele klubben. Vi indgår gerne kompromiser og kommer med indrømmelser, vi forventer ikke millimeterdemokrati, men der må være en vis rimelig lighed mellem de områder fansene imødekommer klubben på og det man får igen. Vi ønsker at blive set som en samarbejdspartner og ikke en modstander.

Det sidste halve år har Brøndby IF bevæget sig ned ad en farlig sti, som har budt på mulige lukninger af udebaneafsnit, en accept af awaykort og kriminalisering af egne fans, og senest et stadionreglement, der bl.a. byder på censur af bannere og tøj. Dette paradoksalt nok i en tid, hvor vi aldrig har gået klubben så meget i møde på en række centrale punkter, og dette i en tid, hvor alle tal fra både klub og politi viser, at der aldrig har været så lidt ballade og så få negative episoder, som der i skrivende stund er i forbindelse med fodbold.

Ovenstående tiltag har én fællesnævner: De er destruktive og nedbrydende, og de udviser en høj grad af mistillid over for de fans, man ellers udadtil i pressen gør et stort nummer ud af at fortælle, er fantastiske.

Alpha har altid haft dialog med klubben, og har deltaget på talrige frivillige fanrelaterede møder og ikke mindst de såkaldte fanrådsmøder, men ønsker ikke længere, at være del af en proces, der ikke har en reel værdi, men udelukkende er af symbolsk karakter.

Ét er ikke at blive hørt og taget alvorlig på trods af utallige frivillige timer lagt i Brøndby IF, men at det samtidigt skal regne ned over Brøndby IF’s fans med destruktive og nedbrydende tiltag, er simpelthen for grelt – specielt i en tid med et historisk lavt omfang af ballade. Vi føler desværre ikke, at den samarbejdsvilje vi selv udviser, er gengældt af klubbens administration. De seneste par uger har været symptomatiske for en tendens set over en længere periode, hvor vi som fans ikke føler os værdsat af klubben. Eksempelvis kan nævnes gårsdagens udmelding om det nye stadionreglement, som var blevet diskuteret og godkendt i Fanrådet i efteråret 2014. Det var til vores store overraskelse at reglementet blev meldt ud med flere centrale punkter tilføjet såsom forbud mod tasker, muligheden for kollektive bortvisninger og en yderligere og uforståelig stramning af censuren på bannere og tøj – ændringer der slet ikke var blevet informeret om. Dette føler vi fuldstændig overflødiggører Fanrådets rolle i dialogen mellem klub og fans.

Videre kan nævnes den totale passivitet når egne fans rammes af restriktive tiltag. Dette kan være alt fra de tifo-restriktioner der jævnligt forhindrer Brøndby Tifo i at medbringe materialer, men også tiltag som det nationale awaykort eller kamptidspunkter der forhindrer hjemtransport. Samtidig oplever vi ofte at klubben er tilbageholdene med at indgå samarbejde med os omkring initiativer, der vil styrke den positive fankultur.

Vi mener, at den af klubben ofte brugte retorik omkring fandialog, primært er af symbolsk karakter og i virkeligheden er envejskommunikation uden gensidigt udbytte. Indtil Brøndby IF atter sætter pris på sine egne fans, ikke kun facademæssigt, men også reelt og ærligt, så vil Alpha ikke længere have en dialog med Brøndby IF, da vi finder den grundløs, hvis denne indsats ikke mødes med velvilje og lysten til at samarbejde.

Alpha vil snarest muligt udgive en rapport med dokumentation fra Dansk Politi, fanforskere, og sågar Brøndby IF selv, der som tidligere nævnt dokumenterer, at balladen omkring fodboldkampe er på et historisk lavpunkt.

Vi håber, at vi fremadrettet, sammen med Brøndby IF, kan finde nye fælles fodslag, for at genoptage dialogen, da vi mener, at en konstruktiv, samarbejdsorienteret dialog er den bedste løsning på de udfordringer, vi står overfor.

/a