Københavns Politi har meddelt, at de opretholder forbuddet mod flagstænger til vores kampe i København. Som en direkte konsekvens har Brøndby Tifo valgt at nedlægge tifo-arbejdet til disse kampe, så længe påbuddet fortsætter.

Et flagforbud umuliggør ikke en tifo, da flag kun er ét element af mange mulige. Ikke desto mindre finder vi det nødvendigt at vise vores utilfredshed mod København Politis uforståelige forbud. Hvis vi ikke siger fra, giver vi klubberne, Divisionsforeningen og politiet et indtryk af, at vi accepterer og affinder os med regler, der indskrænker den farverige ramme om fodboldkampe. Historien viser, at en sådan accept øger sandsynligheden for at forbuddet bliver permanent og spreder sig i omfang og karakter.

Vi er nødt til at antage, at disse forbud fortsætter indtil andet er tilkendegivet. De langvarige og tidskrævende produktioner før en stor derby-tifo vil derfor ikke blive igangsat, medmindre politiet meddeler, at forbuddet er trukket tilbage. Dette gælder også fremtidige kampe på Brøndby Stadion. Deri ligger en risiko for, at vi ikke kan nå at producere en tifo af sædvanlig standard, hvis en sådan udmelding ikke kommunikeres i tide.

Ovenstående beslutning påvirker naturligvis ikke vores arbejde til alle andre kampe uden et flagforbud, hvor vi nu kan investere endnu mere energi og endnu flere ressourcer. Arbejdet med at skabe blå-gule rammer fortsætter derfor ufortrødent, så længe vi ikke støder på unødvendige forbud, der er medvirkende til at begrænse den positive og festlige fankultur på landets fodboldstadions.

Brøndby Tifo