Sydsiden har som landets ældste stemningstribune været stedet, hvor alt aktiv dansk fankultur er udsprunget. Igennem tribunens lange historie har lederrollen, stilen og personerne på tribunen været i konstant udvikling, og er det stadig.

Men Sydsiden har i øjeblikket store udfordringer. Hvis Sydsiden fortsat skal være en dominerende faktor på de danske tribuner, så kræver det kreativitet, åbenhed og nytænkning. Med klubbens udmelding om fremtiden på Sydsiden, vil vi her komme med vores vision for en ny og forbedret stemningstribune.

 

Dynamikken på tribunen er brudt sammen

Som tiden er gået, og tribunen har vokset sig større, har forskellige generationer af fans blandet sig med hinanden. Nogen er rykket videre til andre tribuner på stadion, andre er blevet stående på Sydsiden, og nye er kommet til.

Det har siden starten været en udfordring at få en tribune med så mange personer til at fungere sammen, men en skrøbelig balance har fået dynamikken på tribunen til at fungere i lange perioder på trods af løbende udfordringer.

De seneste år har dog vist os, at forskellen mellem de mange typer fans på tribunen nu har vokset sig så store, at dynamikken på tribunen er brudt sammen.

Der er en grundlæggende uenighed om, hvilke forventninger vi har til hinanden på Sydsiden Nedre, hvor nogen mener der skal være plads til alle, og andre – f.eks. os – mener, at man skal leve op til en række forventninger for at kunne placere sig på tribunen. Der bliver opstillet forventninger til os som tribunens ledere, som vi ikke kan eller vil opfylde, ligesom vi stiller forventninger til andre fans på stemningstribunen, som de ikke mener, de bør efterleve.

Der er uenighed om, hvordan stemningen bedst koordineres og organiseres.

Samtidig har de seneste måneder vist os, at der er en kæmpe forskel mellem, hvad vi hver især forbinder med Brøndby IF, hvad vi vil kæmpe for, og hvad vi ikke vil acceptere. Og enkelte af de synspunkter er direkte modstridende.

For os er forskellene nu blevet så grundlæggende, at vi ikke længere mener, at vores mange forskellige holdninger kan forenes på Sydsiden Nedre. Vi tror, at en gentagelse af den samme organisering af tribunen som tidligere uundgåeligt vil ende i den samme splittelse, der gjorde, at vi sidste efterår trak os fra Sydsiden Nedre.

Vi er ikke interesserede i at udpege syndebukke, da ingen kan sige sig fri for skyld i udviklingen, men vi mener derfor, at det er på tide at opdele Sydsidens brugere, sådan at alle typer stemningsskabere har et sted, de føler sig tilpas.

 

Hvad vi ønsker

Vi mener, at der på Brøndby Stadion skal være et dedikeret stemningsafsnit; et afsnit, hvor der kun er plads til de personer, som ønsker at bidrage til en aktiv stemning gennem hele kampen.

Et afsnit, hvor det ikke blot handler om at “være en del af festen”, at optage videoer til sine venner, hyggesnakke med sidemanden igennem hele kampen eller deltage i stemningen, når man lige har lyst. Alt det skal der være plads til på Brøndby Stadion – bare ikke i det stemningsafsnit vi ønsker at drive.

Vi mener ikke længere, at Sydsiden Nedre passer på den beskrivelse, og vi tror ikke længere, at vi kan vende udviklingen på tribunen, da vi oplever en stor del af brugerne af Sydsiden Nedre slet ikke er enige med os i, hvordan fremtiden på tribunen bør se ud.

 

Sydsiden Øvre som den fremtidige stemningsmotor

I dialog med klubben og andre parter på fanscenen, har vi længe arbejdet med en udvidelse af Sydsiden som stemningstribune.

Med klubbens udmelding om unummererede ståpladser på Sydsiden Øvre fra senest næste sæson har vi derfor nu en mulighed for ikke bare at udvide, men også omorganisere Sydsiden til en ny og forbedret udgave – med en mere tydelig opdeling af forskellige typer stemningsfans.

Vores vision for fremtiden er altså, at Sydsiden Øvre skal danne rammen for et nyt dedikeret stemningsafsnit for Brøndby Stadion’s mest aktive fans.

Et afsnit hvor alle er velkommen, så længe man ønsker at bidrage til en aktiv stemning hele kampen igennem. Et afsnit hvor alle kan stå inde for tribunens kodeks, og hvad der forventes. Et afsnit hvor vi ikke skal begrænse os selv, men kan udfolde os vokalt, visuelt og kreativt.

Efterhånden som planen for fremtidens Sydsiden implementeres, vil Alpha altså rykke vores stemningsaktiviteter op på Sydsiden Øvre i med håbet om at starte et nyt stemningsafsnit under nye forhold, og hvor de personer, som ønsker at følge os, kan få plads.

 

Sydsiden Nedre skal stå på egne ben uden os

Et nyt dedikeret stemningsafsnit på Sydsiden Øvre bliver ikke et sted, alle ønsker at flytte hen.

Mange fans på Sydsiden Nedre er kritiske over for vores måde at koordinere stemningen, vores holdninger, udmeldinger eller adfærd. Andre fans på Sydsiden Nedre vil måske mene, de ikke opfylder forventningerne til at stå i det nye afsnit eller af andre grunde bare ikke har lyst til at flytte.

Til alle jer: Det er vores brændende ønske, at Sydsiden Nedre igen finder sine egne ben at stå på uden os, og vi opfordrer jer derfor til at blive på nedre og udvikler tribunen derfra.

Sydsiden Nedre skal igen være en stærk stemningstribune, men på en måde som I kan bestemme. Et sted hvor I kan definere, hvad der forventes, hvem der er plads til og hvilke værdier, tribunen står for.

Selvom vi vil være opdelt, vil en samlet Sydsiden Nedre og Øvre – med respekt for forskellige typer fans – igen kunne blive landets stærkeste stemningstribune.

 

Andre kræfter må træde til

Den seneste periode har endnu engang understreget behovet for nye kræfter træder til på stemningsfronten.

Alpha er ikke og vil aldrig blive en gruppe som den brede Brøndby-fan kan spejle sig i. Vi oplever i stigende grad en forventning om, at vi som ledende stemningsgruppe skal være repræsentanter for alle, hvilket ikke er en rolle, vi kan eller vil udfylde.

Vi vil endnu engang opfordre til, at hvis man ikke føler, at tribunen udvikler sig i den retning, man ønsker, at man så organiserer sig i stemningsgrupper. Det er den eneste vej til at opnå en reel indflydelse på tribunens retning, ligesom Alpha gjorde ved gruppens opstart i 2006.

Der vil især være et enormt tomrum på Sydsiden Nedre, som skal udfyldes af andre initiativer. Vi håber, de initiativer vil opstå, og at flere fans på Sydsiden Nedre kan føle sig repræsenteret i tribunens udvikling. 

 

Vi træder mere i baggrunden

Alpha har i mange år taget en ledende rolle på vores fanscene, men i den kommende tid vil man på nogle områder opleve, at vi ikke længere udfylder den rolle.

Vi har de seneste år oplevet, hvordan der blev stillet flere krav til os på baggrund af vores ledende rolle – enkelte som vi hverken kunne eller ville opfylde.

Ligesom vi derfor trækker os fra den stemningsstyrende del på Sydsiden Nedre, vil vi eksempelvis heller ikke være ansvarlige for spillersange og Fenerbache-hilsner fremover.

Vi har et ønske om i højere grad at fokusere vores energi på opbakning og kærlighed til hele klubben, men derudover har alle set, at spillersange og mangel på samme er et punkt, hvor der er mange delte og stærke holdninger. For at undgå en gentagelse af tidligere splittelse, så overlader vi dette område til andre at tage ansvar for.

At vi fralægger os ansvaret for spillersange betyder ikke, at vi ikke støtter spillerne, og det betyder heller ikke, at vi på nogen måde vil stå i vejen for, at andre på tribunen tager ansvaret på sig og starter disse sange. Vi vil altid byde det velkomment, at andre tager ansvar for stemningen til vores kampe.

 

Omstrukturering starter nu

Det kommende stykke tid vil betyde en del omstrukturering, af hvordan vores stemning bliver organiseret.

En del vil blive rodet fra starten.

Vi håber, at alle vil have tålmodighed igennem den næste periode, mens vi alle forsøger at finde frem til nye løsninger.

Mere information vil blive delt om de kommende hjemmekampe i løbet af næste uge.