De seneste dage har vi besvaret en række spørgsmål, vi ser som essentielle i debatten omkring fremtidens ejerskab af Brøndby IF.

Som vi startede med ud med, så kommer der med al sandsynlighed en ny storinvester og ejer til klubben, om vi ønsker det eller ej. Og vi har forståelse for og anerkender, hvorfor der er ønsker om investeringer i klubben.

Et meget varmt rygte som den nye investor er amerikanske David Blitzer, som alle Brøndbyfans er nødt til at forholde sig til.

David Blitzer har en stilling som Global Head of Tactical Opportunities i virksomheden Blackstone, hvor han har arbejdet i 30 år, han er en del af ledelsen, har været med til at opstarte afdelinger i Europa og har optjent sin formue i Blackstone. Denne bruger han til at investere i forskellige projekter – herunder også i sport og i fodbold.

Set udefra har David Blitzer ikke foretaget den store indblanding i sine fodboldinvesteringers værdigrundlag indtil videre. Dette er naturligvis positivt set ud fra vores holdninger. Han vil antageligvis forsøge at bevare klubmæssige værdier på bedst mulig måde på kort sigt. De fleste af David Blitzers fodboldinvesteringer er relativt nye, og det er derfor ikke muligt at kunne tale hverken for eller imod på længere sigt.

Forretningsstrategierne er formegentlig heller ikke fuldt implementeret, og tiden må ses an på alle områder. Herunder også det på økonomiske og den risikovillighed, han har som fodboldinvestor. David Blitzer vil formodentlig investere i Brøndby IF med en langsigtet plan, hvilket ligeledes er positivt, men det ved vi naturligvis ikke.

Blackstone, som David Blitzer er den del af ledelsen i, må kategoriseres som en yderst kontroversiel virksomhed. Der er i Danmark lovgivet imod de metoder, virksomheden har benyttet sig af på boligmarkedet, og FN har advaret regeringer i flere lande om Blackstones ageren på boligmarkedet. Lyssky forretningskonstruktioner og nedbrydning af regnskov er andre kritikpunkter af Blackstone.

Som en del af ledelsen i Blackstone er David Blitzer ikke uden ansvar for de handlinger, der har sat familier på gaden, når deres lejeboliger er blevet opkøbt og huslejen skruet i vejret.

Men med den baggrund David Blitzer har, frygter vi, at han har moral til at behandle Brøndby IF og fællesskabet omkring klubben med samme kynisme, han har gjort gennem sit virke som en del af ledelsen i Blackstone i 30 år. Brøndby IF er mennesker over penge – ikke penge over mennesker.

For os er der forskel på David Blitzer og Jan Bech Andersen, selvom sidstnævnte heller ikke har helt rene hænder ved den moralske håndvask. Da Jan Bech Andersen blev majoritetsejer i Brøndby IF var det som Brøndbyfan fra Greve med masser af lokal forankring og kærlighed til klubben. Det har David Blitzer ikke.

Det er en fordel, men selvfølgelig ikke noget man kan opsætte som et krav, at en investor skal have et indgående kendskab til klubben. Men det har givet en tryghed om, at Jan Bech Andersen har sat klubben før egne interesser. At Jan Bech Andersen med sin baggrund heller ikke er helt ren i kanterne, og at han i forskellige henseender har forvaltet sit ejerskab af Brøndby IF meget negativt, holder vi lidt ude for nu, da dette omhandler et fremtidigt ejerskab.

Der kan dog på ingen måde sættes lighedstegn mellem David Blitzer arbejde i Blackstone og de værdier, som vi i øvrigt værdsætter ved Brøndby IF og ved det danske samfund generelt.

Som et mindre projekt har David Blitzer en ”Family Foundation”, hvor han med familien støtter forskellige godtgørende formål. Dette er selvfølgelig sympatisk og positivt, men heller ikke noget, der er voldsomt relevant. Når eksempelvis mellemøstlige diktaturstater bruger milliarder på velgørenhed, støtte til sport eller vil fremvise de bedste sider af deres land ved flotte sportsarrangementer, må det aldrig overskygge den sandhed, der ligger bag. Det er absolut ikke fordi, at vi skal sidestille David Blitzer med en diktaturstat, men pointen er, at gode formål ikke må overskygge, hvor midlerne kommer fra.

Med David Blitzers engagement i seks fodboldklubber – og rygter om yderligere indtræden i Frankrig – ser vi ham på ingen måde forenelig med fair konkurrence og godt ejerskab i fodboldverdenen. Han er en del af en tendens med flerklubsejerskaber, som vi mener, at der bør være et totalforbud mod i fodbolden, og som vi aldrig ønsker, at Brøndby IF bliver en del af.

Flerklubsejerskaber er derfor heller ikke foreneligt med at kunne bidrage til en holdningsændring i fodboldforbundene og bidrage til at bremse den galoperende fodboldøkonomi, der er ude af kontrol. Det er svært at kritisere udviklingen og tale for større økonomiske bæredygtighed med fair og lige konkurrence, hvis man selv er med til at accelerere problemet.

Vores konklusion og holdning til David Blitzer

David Blitzer er en potentiel investor med en meget kritisabel fortid og en involvering i fodbolden som flerklubsejer. Det ser vi som den absolut forkerte vej at gå i forhold til en position om at få en fodboldøkonomi ude af kontrol bremset.

Derfor er vi meget kraftigt imod, at David Blitzer bliver en del af Brøndby IF og håber, at man kigger mod andre alternativer, der matcher Brøndby IF, en mere fair og sportslig tilgang til fodbold og den position, vi ønsker, at Brøndby IF skal have i fodboldverdenen, bedre.

Vi ønsker, som alle andre Brøndbyfans, sportslig fremgang, men vi ser som udgangspunkt hellere et Brøndby IF, der er mindre konkurrencedygtigt, end et Brøndby IF, der går i en retning, som vi mener er forkert.

/Alpha