Før pokalkampen i Teliaparken fortalte vi, hvordan fck ikke udleverede skitserne over det nye, formindskede afsnit før få timer før kampen. Dette gjorde planlægningen af en tifo til kampen til et projekt i blinde. Nu er fck desværre gået til nye yderligheder.

På et sikkerhedsmøde mellem Brøndby IF og fck fredag eftermiddag blev udeafsnittet endnu engang markant ændret, så det kun indbefattede øverste del af tribunen. Dette gjorde i praksis, at de forberedte bannere fysisk ikke kan være på afsnittet og derfor måtte blive droppet. Brøndby Tifo iværksatte derfor i al hast – og med store omkostninger – nye forberedelser til kampen, som var i overensstemmelse med det ændrede udeafsnits størrelse og de regler, som blev aftalt på fredagens sikkerhedsmøde.

Men, tirsdag morgen er Brøndby Tifo dog blevet meddelt at alle materialer til tifoen vil være forbudt til kampen. Ingen flag – uanset type eller størrelse – vil være tilladt på udeafsnittet, de ønskede antal capotårn vil ikke være tilladt, ligesom store bannere, creperuller og konfettirør ikke vil være tilladt.

Disse forbud betyder effektivt, at det er umuligt for os at lave nogen form for visuel opbakning til vores spillere, samt at den vokale opbakning vil være besværliggjort, hvis ikke helt umulig, uden capotårne. Forbuddet betyder, at alt det arbejde, vi i to omgange har lagt i forberedelserne til denne kamp, er spildt.

Disse forbud, og måden hvorpå man straffer samtlige Brøndby-fans og Brøndby-spillere, kan vi ikke tolke som andet end ren chikane. Størrelsen på de bannere, som hænger foran afsnittet, kan umuligt udgøre nogen former for sikkerhedsrisiko. Ligesådan bruges capotårne netop for at sikre vores capo’er mod livsfarlige forhold, hvor de eksempelvis på søndag risikerer et fald på 6 meter. Af præcis disse årsager er capotårne opført på næsten samtlige afsnit i hele landet, hvor aktive fans støtter sit hold.

Dette er ikke andet end et klart forsøg fra fck på at nedbryde den positive fankultur, som netop gør derby-kampene til en helt særlig fodboldkamp i Danmark. En kamp på tribunerne som i flere omgange har bragt dansk fodbold i medierne verden over med store, kreative tifoer og imponerende stemning. Desværre virker det som om, at man i fck ikke længere har lyst til at have en åben, kreativ kamp på tribunerne, men i stedet vælger at opstille restriktioner for vores arbejde.

Brøndbys fanscene vil altid kæmpe for, at positiv fankultur skal være muligt uden restriktioner. Dette har også betydet, at alle hold, som gæster Brøndby Stadion, ikke møder restriktioner på fan-materiale. Men for at dette kan opretholdes, forventer vi samtidig også, at vores arbejde bliver respekteret, og at vi ikke bliver mødt med den uacceptable arrogance og sabotage, vi er blevet mødt med fra fck de seneste uger. Dette er kun med til at skade rammerne om det største opgør i dansk fodbold.

Til sidst kan vi kun spørge Anders Hørsholt: Er det her, hvad du kalder lige forhold for fans?

/Brøndby Tifo