I kølvandet på indkøbet af Nicolai Vallys har der været meget debat om hans velkomst og især Alphas rolle i denne. Vi vil her forsøge at beskrive vores ageren og holdning til emnet.

Gennem tiden har flere spillere med tilknytning til vores rivaler skiftet til vores klub, og det har altid skabt reaktioner i begge lejre. For os i Alpha er det naturligt, at disse spillere ikke fra start kan forvente samme accept som andre, hvorfor vi – ligesom med tidligere tilfælde – har valgt ikke at være initiativtagere for en spillersang til Nicolai Vallys.

Det er en individuel grænse for, hvornår en spiller bør modtage denne personlige hyldest. Vi opfordrer til, at alle tager ansvar for at give plads til både de personer, som ikke ønsker at synge til Vallys, samt dem som ønsker at gøre det. Vores tribune skal kunne rumme disse uenigheder, uden at det resulterer i splittelse mellem os.

Der skal være plads til uenighed, kritik og debat, men det skal gøres på et ordentligt niveau – uanset om det omhandler spillere, transfervinduer, strategier, tribunen, eller hvad der ellers måtte optage os som fans.

På Alphas initiativ blev der i dagene efter købet afholdt et møde med deltagelse af Nicolai Vallys, repræsentanter fra spillertruppens anførergruppe og fra ledelsen af Brøndby IF. Mødet blev indkaldt for at imødegå denne udfordring på en konstruktiv måde og forklare vores holdning direkte til Vallys og de resterende deltagere. Vi fik samtidig mulighed for at tage afstand fra hadske beskeder sendt til Vallys og formulerede sammen med Brøndby IF en fælles udmelding for at trække en streg i sandet overfor dem, der var gået over grænsen.

Selv om der naturligvis var en vis uenighed rundt om bordet, var der en udbredt forståelse for vores standpunkt. Mødet blev hævet med håndslag om at respektere hinanden, hinandens holdninger, se fremad i fællesskab og forsøge at komme videre.

Der var derfor også en vis skuffelse blandt os, da enkelte ledende personer i Brøndby IF ikke respekterede dette i kølvandet på kampen i Horsens.

Alpha foretrækker at kommunikere vores holdninger direkte til de personer, som vi står med – på tribunen. Vi ønskede ikke at bidrage til en unuanceret internetdebat og valgte derfor at gøre tribunen bekendt med vores standpunkt via en meddelelse i megafonen til de personer, som havde taget turen til Horsens for at bakke holdet op.

Beskeden blev vel modtaget, og der blev holdt minimum 10 minutters stemningspause, så personer med ønske om at synge til Vallys havde mulighed for dette. Den splittelse, man kunne observere på internettet, var ikke til stede på udeafsnittet i Horsens.

Vi må dog nu erkende, at snakken på sociale medier har udviklet sig til en splittelse så dyb, at den potentielt kan brede sig til tribunen. Splittelse på tribunen kan være altødelæggende for stemningen til Brøndby IF’s kampe. Vi kan se, at grænsen for, hvornår vi må komme med udmeldinger, har rykket sig, så vi kan forsøge at skabe forståelse fremfor splittelse og imødegå de mange misforståelser og usandheder, som florerer på sociale medier.

Vi vil dog samtidig bede forståelse om, at det er en grundlæggende værdi i vores gruppe, at vores arbejde primært foregår på tribunen. Selv om vi vil skrue op for vores brede kommunikation, vil man stadig ikke se os have en tydelig tilstedeværelse på sociale medier.

Vi inviterer derfor sammen med Brøndby Support og Fanafdelingen til fælles fanmøde kl. 13.00 i Hytten til søndagens kamp mod Randers. Her vil der være repræsentanter fra Alpha til stede, hvor alle, som har lyst, kan komme og stille spørgsmål eller komme med holdninger.

Hvad angår kampen på søndag, så har Alpha den samme holdning, når det kommer til en spillersang til Nicolai Vallys. Vi kommer ikke til at være initiativtagere på en sang, men ligesom i Horsens vil vi naturligvis ikke stå i vejen for, hvis andre ønsker at synge for ham. Vi appellerer endnu en gang til, at alle på Brøndby Stadion giver plads til hinandens holdninger.

Med håbet om en samlet tribune på søndag og i fremtiden,

Alpha Brøndby